Dixie
          Piknik


Dyrektor Artystyczny Festiwalu
Jacek Walentek

Organizator:
Gminny Zespół Oświaty, Kultury,
Sportu, Turystyki i Promocji
42 – 274 Konopiska ul. Sportowa 7
tel. (34) 328-20-70 www.gokkonopiska.pl

Patronat:
www.psjt.pl
Deklaracja PSJT

I Festiwal Jazzu Tradycyjnego
Konopiska 21-22.05.2011 r.

STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI PROGRAM FESTIWALU GALERIA HISTORIA
KONOPISK

Miejscowość Konopiska zawdzięcza swoją nazwę konopii, którą uprawiali mieszkańcy okolicy. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1383r., gdzie Konopiska zostały wymienione jako wieś szlachecka. O Konopiskach wspomniał również w swojej kronice Jan Długosz - z 1467 roku pochodzi wzmianka, że w Konopiskach istniał zamek-twierdza.

Od XVIw. Konopiska wchodziły w skład dóbr klasztornych O.O. Paulinów na Jasnej Górze. Prowincjał jasnogórski ojciec Walenty Grześby Kowalski w roku 1615 wybudował tu drewniany kościółek i dworek wraz z domami folwarcznymi.

Z przekazów historycznych wynika, że 26 lutego 1670r. przebywał tutaj król Polski Michał Korybut Wiśniowiecki, w przeddzień swojego ślubu z siostrą cesarza Leopolda I arcyksiężniczką Eleonorą Marią.

W XVIIIw. Funkcjonował w Konopiskach szpital dla zakaźnie chorych - wybudowano go obok miejsca, gdzie dziś znajduje się ośrodek harcerski w Pająku.

Po drugim rozbiorze Polski Konopiska wraz z przyległymi miejscowościami zostały zajęte przez wojska pruskie i przestały należeć do klasztoru jasnogórskiego – w latach 1807-1815 miejscowościami należały do Księstwa Warszawskiego, a po upadku Napoleona weszły w skład Królestwa Polskiego. W 1834r. zostały sprzedane generałowi Ignacemu Puchale-Cywińskiemu. U schyłku XIXw. teren Konopisk został wykupiony przez Towarzystwo “B. Hantke” w celu eksploatacji rud żelaza. W okresie międzywojennym większość miejscowych chłopów kupiła ziemie od Towarzystwa. Od XIX w. do 1974r. w rejonie Konopisk prowadzono eksploatację rud żelaza. Dla potrzeb mieszkańców gminy już na początku XIX w. utworzono szkoły elementarne w Konopiskach i w Rększowicach.

W 1952 r., z gminy Dźbów wyłączono miejscowości: Aleksandria, Konopiska, Kopalnia, Korzonek, Trzepizury, Wygoda i utworzono z nich Gminę Konopiska.

Dwa lata później, po wejściu w życie uchwały o reformie podziału administracyjnego wsi, Konopiska i Hutki były siedzibami Gromadzkich Rad Narodowych. Taki stan rzeczy miał miejsce do roku 1972.

Na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach 1 stycznia 1973r. została utworzona gmina Konopiska. W jej skład weszło 14 sołectw , w tym Dźbów i Kuźnica, które później przyłączono do Częstochowy.

Honorowy patronat
Wójt Gminy Konopiska

Patronat medialny

Patronat nad Festiwalem Hot Jazz Spring

stat4u Usługi finansowe Mini Clubman Stomatolog Częstochowa nauka na pianinie Nauka na perkusji Gliwice

Jazz w Stajni Hot Jazz Spring Nauka gry Stroiciel Impresariat Five O'Clock Orchestra