Dixie
          Piknik


Dyrektor Artystyczny Festiwalu
Jacek Walentek

Organizator:
Gminny Zespół Oświaty, Kultury,
Sportu, Turystyki i Promocji
42 – 274 Konopiska ul. Sportowa 7
tel. (34) 328-20-70 www.gokkonopiska.pl

Patronat:
www.psjt.pl
Deklaracja PSJT

I Festiwal Jazzu Tradycyjnego
Konopiska 21-22.05.2011 r.

STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI PROGRAM FESTIWALU GALERIA HISTORIA
KONOPISK

Rozmiar: 110529 bajtów

Jazz w Stajni Hot Jazz Spring Nauka gry na pianinie Impresariat Five O'Clock Orchestra